Fugerenovering

Murerfirmaet

Esben Karlshøj ApS

Fugerenovering

Du skal typisk have foretaget en fugerenovering hvis huset har været angrebet af murbier, fugerne er blevet frostspængte eller plantevækst eller tidens tand har ødelagt fugen.

Ved fugerenovering fræses de eksisterende fuge ud med minimum 13mm, typisk dog lidt mere. Herefter fyldes fugene op igen og komprimeres for at øge fugernes styrke. Eventuel affejning og afsyring fortags efter behov.

Fejler fugerne ingenting, men murværket trænger til en opfriskning, kan filsning eller vandskuring være en løsning.